Friholdelsesbrøk, forholdet mellem den del af opsparingen på en pensionsordning, der var opsparet ved udgangen af 1982, og som er friholdt for realrenteafgift, og den samlede opsparing.