Frihed, lighed, broderskab, slagord, lanceret under Den Franske Revolution. Frihed defineredes i Menneskerettighedserklæringen af 26.8.1789 som menings-, ytrings- og handlefrihed, og lighed som lighed for loven og lige adkomst til embeder. Rettighederne blev således opfattet som juridiske. Kravet om broderskab stod svagere, men ofte mentes der, at borgerne skulle udvise det rette republikanske sindelag (dyd) og den rette offervilje.