Frigorie, (af fr. frigorie, af lat. frigus kulde), gramkalorie.