Friblad, blankt blad indhæftet mellem forsats og bogblok i en indbunden bog. Et friblad kan indsættes for at skåne bogens titelblad eller smudstitel for evt. farvepåvirkning fra forsatsen.