Fri kriminalforsorg, tilsyn med betinget dømte og prøveløsladte m.m., se Kriminalforsorgen.