Fri bevægelighed er grundlaget for det indre marked. De fire friheder, som opregnes i EF-Traktaten, er fri bevægelighed for varer, for personer, for tjenesteydelser og for kapital.