fremmedsprogspædagogik

Fremmedsprogspædagogik er det forskningsfelt, som belyser de faktorer, der har indflydelse på tilegnelsen af et fremmedsprog.

Et væsentligt sigte med den fremmedsprogspædagogiske forskning er at skabe et teoretisk grundlag for pædagogisk handlen i forbindelse med sprogundervisning. Der kan være tale om fremmedsprog, f.eks. danskeres tilegnelse af fransk, eller andetsprog, f.eks. indvandreres tilegnelse af dansk. I fremmedsprogspædagogik, som forskningsmæssigt er en ung disciplin både i udlandet og i Danmark, studeres de fælles træk ved sprogtilegnelse.

Dansk forskningstraditioner

Fremmedsprogspædagogik er tværvidenskabelig og bygger på f.eks. lingvistik, pragmatik, psyko- og sociolingvistik og kognition. Forskningen i Danmark har hovedsagelig orienteret sig i tre forskellige retninger: den didaktiske, den sproglige og tilegnelsesteoretiske samt den kulturelle.

Den didaktiske gren har den længste tradition bag sig. I dag anses fagdidaktik for en vigtig side af fremmedsprogspædagogikken, der omfatter områder som f.eks. læseplanstænkning og principper for opbygning og vurdering af undervisningsmaterialer.

Fremmedsprogspædagogikkens sproglige side står i forbindelse med de lingvistiske discipliner og de psykologiske områder, der beskæftiger sig med indlæringsprocesser. De sidste årtiers forskning kan karakteriseres ved udviklingen af specifikke teorier om processer i sprogtilegnelsen, jf. udenlandske benævnelser som second language acquisition og Sprachlernforschung. I dansk fremmedsprogspædagogisk forskning har orienteringen siden midten af 1970'erne i overvejende grad været sproglig og kommunikativ. Typiske eksempler er en række empirisk baserede elevsprogsundersøgelser samt beskrivelser af kommunikation i klasseværelset.

Fremmedsprogspædagogikkens tredje gren er kulturforståelse, der støtter sig til indsigt og metoder fra bl.a. antropologi. Studier i tværkulturel kommunikation undersøger samspillet mellem sprogbrugere med forskellig sproglig og kulturel baggrund og har til formål at styrke evnen til at kommunikere på tværs af kulturskel.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig