Fremmede, se asyl, etnisk minoritet, flygtning, gæstearbejder, indvandrere, kultur og udlændingelovgivning.