Frekventativ, grammatisk betegnelse, der især bruges ved beskrivelse af verber og betegner, at verbalhandlingen gentages. I nogle sprog, fx russisk, markeres frekventativ vha. bøjning, mens den i dansk normalt udtrykkes vha. adverbier som igen, tit, ofte. Se også aktionsart.