Frekvensmultiplex, metode, der benyttes i kommunikationsteknik, hvorved der på samme transmissionsforbindelse kan overføres flere uafhængige kanaler, idet hver kanal benytter sit eget frekvensområde. Frekvensmultiplex benyttes fx ved udsendelse af radio- og tv-programmer og i mobiltelefoni. Hos modtageren udvælges den ønskede kanal med et båndfilter eller med en frekvensselektiv modtager. Internationale standardiserede frekvensplaner angiver, hvilke frekvensbånd der må benyttes til de forskellige tjenester, fx FM-bånd til radio og VHF- og UHF-bånd til tv.