Frekvensmeter, instrument til måling af vekselspændingsfrekvenser. I det europæiske elforsyningssystem er driftsfrekvensen 50 Hz, men mange andre steder anvendes 60 Hz (fx i Nordamerika). Til disse to frekvensområder er der udviklet specielle tungefrekvensmetre bestående af en række metaltunger, som er i mekanisk resonans med frekvenser omkring den ønskede, fx med 0,1 Hz spring mellem resonansfrekvenserne. Instrumentet viser under målingen nogle få tunger, som svinger. Størst udsving fås for den tunge eller de to tunger, som er nærmest den aktuelle frekvens. Til frekvensbestemmelse, hvor den aktuelle frekvens ikke kendes med god tilnærmelse, eller hvor spændingen ikke er sinusformet, må der benyttes andre måleinstrumenter, fx en oscillograf.