Freeholder, (eng.), fribonde; ejer af en skattefri gård.