fredskrænkelse

En fredskrænkelse er en forbrydelse, der krænker privatlivets fred, især opregnet i Straffeloven kap. 27. De vigtigste fredskrænkelser er:

Husfredskrænkelse, § 264, der omfatter at skaffe sig adgang til andres huse og at nægte at forlade andres marker og åbne områder, når det kræves af ejeren. Straffen er strengere, hvis krænkelsen er et led i erhvervsspionage.

Meddelelseshemmeligheden beskyttes af § 263, som dækker åbning eller læsning af andres breve, telefonaflytning, hemmelig rumaflytning vha. apparatur samt indtrængen i it-systemer, såkaldt hacking.

Fotografering og beluring med kikkert af personer, som befinder sig på ikke frit tilgængelige steder, omfattes af § 264a. Hvis beluring sker af seksuelle grunde, kan der straffes for blufærdighedskrænkelse, selvom der ikke bruges kikkert.

Videregivelse af informationer af privat karakter, § 264d, vedrører fx familieforhold, selvmord og økonomi.

Offentlig fremsættelse af racistiske og sexistiske m.m. udtalelser kan straffes efter § 266b.

Trusler om drab m.m. straffes efter § 266. Hvis der foregår andre former for forfølgelse, fx af en tidligere ægtefælle, men krænkelserne ikke umiddelbart er så grove, at der kan straffes for vold, trusler e.l., kan politiet pålægge den forulempende part at standse forfølgelsen ved at give ham eller hende en advarsel, et såkaldt polititilhold. Hvis den pågældende alligevel fremturer, kan der straffes for overtrædelse af polititilholdet efter § 265.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig