En fredløs var uden retsbeskyttelse. Fredløshed var ifølge middelalderlig ret den fuldstændige ophævelse ved dom af en persons retsbeskyttelse. Fredløshed anvendtes som straf i en række europæiske lande, herunder de nordiske lande og Det Tysk-romerske Rige. På Island kaldtes en fredløs for skovmand eller skovgangsmand; og flere af sagaerne bl.a. Gislasaga og Grettissaga beretter om fredløshed.

Især i tysk retshistorisk litteratur har man tidligere antaget, at enhver forbrydelse i det gamle germanske samfund blev straffet med fredløshed. Samfundet var et fredssamfund, der gennem opretholdelse af freden ydede sine medlemmer beskyttelse. Den, der begik en forbrydelse, havde ikke blot krænket den enkeltes, men hele samfundets fred og blev herved fredløs. Nyere retshistorisk litteratur finder det mere sandsynligt, at opfattelsen af samfundet som et fredsforbund skyldes kirkelig påvirkning, snarere end at den afspejler en urgermansk forestilling, og at fredløshed må ses på baggrund heraf.

Fredløse i middelalderen

I Danmark var fredløshed på landskabslovenes tid i 1200-tallet antagelig en relativt ny sanktion, som må ses som led i kongemagtens og kirkens bestræbelser for at håndhæve freden i samfundet, straffen kan spores tilbage til 1000-tallets slutning og nævnes bl.a. i Knud den Helliges gavebrev til Lund domkirke fra 1085. Fredløshed blev bragt i anvendelse over for grove retsbrud, fx drab på en sagesløs person, drab på en person på tinge eller i kirken, voldtægt eller forsætlig ildspåsættelse. Fredløshed kunne også anvendes som tvangsmiddel over for modvillige skyldnere.

Fredløshed medførte, at enhver kunne dræbe den fredløse uden at skulle bøde for det, og den fredløse kunne ikke længere være part i retsforhold, herunder optræde på tinge. Hans hustru blev retligt betragtet som enke, selvom den katolske kirke forbød gengifte før ægtemanden var død, og hans børn som faderløse. Den fredløses faste ejendom, arvejord, tilfaldt hans arvinger, mens kongen havde krav på hans hovedlod i fælliget. Hvis fredløsheden skyldtes landsforræderi eller majestætsforbrydelse, var også arvejorden forbrudt til kongen. Efter forlig med den forurettede eller hans slægt og med kongens samtykke kunne den fredløse genindtræde i freden, se fredkøb. Endnu i 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet anvendtes fredløshed som straf og som tvangsmiddel.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig