Fredkøb, afgift, som i middelalderen skulle betales af en fredløs person til kongen i tilfælde af benådning for fredløshed. Beløbsstørrelsen var ikke fastsat i lovgivningen, men afhang af forhandling. Om de privilegerede stænders ret til at oppebære fredkøb, se sigt- og sagefaldsret.