Fraude à la loi, (fr. 'bedrageri mod loven'), fransk juridisk udtryk for brug af en retsregel til at omgå en anden. Før 1884 tillod Frankrig ikke, at franske statsborgere blev skilt, men anerkendte udlændinges skilsmisser. En fransk fyrstinde, der var separeret fra sin franske mand, købte statsborgerskab i en tysk stat, hvor separation blev ligestillet med skilsmisse, hvorefter hun indgik nyt ægteskab. Den franske højesteret fastslog, at der forelå lovsvig, fraude à la loi, og nægtede at anerkende det nye ægteskab. I Frankrig har man siden da anerkendt en almindelig grundsætning om forbud mod fraude à la loi, som især er brugt i den internationale privatret. Det er uafklaret, om en omgåelseslære er slået igennem i Danmark. Tidligere mente man, at man ved fortolkning af de internationale privatretlige regler kunne nå til de samme resultater som i Frankrig, men nu argumenteres der for eksistensen af en omgåelseslære i dansk ret pga. enkelte domme herom.