Fraternisere, omgås venskabeligt og fortroligt med især en fjende.