Frankisk, germansk sprog talt ca. 450-1300; i nutiden også visse tyske og nederlandske dialekter med centrum i Franken. Se også fransk, germanske sprog og tysk.