Francisme, (af lat. Franci frankerne + -isme), d.s.s. gallicisme.