Franchise, (fra eng., af fr. franchise 'afgiftsfrihed', af franc 'fri'), inden for søforsikring en særlig form for selvrisiko. Hvis en skade på et skib under en kaskoforsikring eller en skade på varer under en transportforsikring overstiger det aftalte franchisebeløb, ydes fuld erstatning uden fradrag af franchisen. Er skaden derimod under franchisebeløbet, ydes ingen erstatning.