Franchise, (fra eng., af fr. franchise 'afgiftsfrihed', af franc 'fri'), diplomatisk privilegium, som består i fritagelse for skat og told på effekter, der indføres til en fremmed repræsentations officielle brug eller til de diplomatiske medarbejderes og deres families personlige brug, herunder møbler mv. til indretning af hjemmet. Det juridiske grundlag findes i Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser.