Frammers, (jysk dialekt, af ældre da. framhus 'forreste (del af) hus'), bryggers. På Fyn og Lolland kaldes det fremmers, der tillige betegner den forstue, der i ældre bygninger ligger mellem daglig- og øverstestuen. Framgulv (fremgulv) og framhus (fremhus) har samme betydning.