Fraktioneret smeltning, den adskillelse af smelten fra det faste residuum, der sker ved delvis opsmeltning af et heterogent materiale, fx bjergarter i Jordens kappe. Smelten har som regel en anden kemisk sammensætning end udgangsmaterialet. Nogle homogene materialer som fx mineralet kalifeldspat kan også undergå fraktioneret smeltning; der tales da om inkongruent smeltning.