Fraktionere, (af fr. fractionner, af lat.), dele; opløse i mindre dele.