Fragrans, (af lat. fragrantia, af fragrare dufte), stærk duft.