Fotozinkografi, (gr. foto- + ty.-gr. zinkografi), overførelse af et billede på en zinkplade ad fotografisk vej.