Fotopsi, (af gr. foto- + -opsi), lysseen; lysfornemmelser hvis årsag ligger i selve øjet.