Fotopolymerisation, (gr. foto- + gr.-lat. polymerisation), polymerisation fremkaldt ved lysets indvirkning på molekylerne.