Fotoplastik, (gr. foto- + -plastik), fremstilling af plastiske billeder efter fotografier.