Fotonik, (af foton og -ik), teknologi, der beskæftiger sig med generering og styring af lys samt andre former for elektromagnetisk stråling. Fotonik beskæftiger sig med udnyttelse af fotoner i samarbejde med eller til erstatning af elektroner inden for en lang række teknologiske discipliner, hvor opgaverne traditionelt har været udført rent elektronisk. Fotonik åbner derved mange nye tekniske muligheder. Et eksempel er langdistance-, fiberoptisk telekommunikation til overførsel af telefon-, video- og datasignaler. Fotoniks anvendelser inkluderer energigenerering, transmission, informationsbehandling, optisk lagring og detektion. Andre eksempler er integrerede optiske sensorer, fx til medicinsk diagnostisering, hvor fotonikkomponenter (bl.a. lasere) indgår såvel i selve sensoren som i den efterfølgende signalbehandling og i visningen af resultatet.