Fotometer, apparat til måling af lystekniske størrelser; fælles betegnelse for måleapparaterne luminansmeter til måling af luminanser og luxmeter til måling af belysningsstyrker. Som måleceller i fotometre benyttes fotoelementer, fotomodstande eller fotoforstærkere. Kalibreringen foregår med normallamper, der udsender en kendt lysstyrke. Målecellerne registrerer altid en belysningsstyrke, hvorfor andre lystekniske størrelser må beregnes herudfra. Se også belysning.