Fotokromt glas, glas, der er klart gennemskinneligt i dæmpet lys, men mørkfarvet i kraftigt lys; anvendes til solbriller med optisk styrke. Effekten optræder i specielle borsilikatglasser med et indhold af sølvbromid på ca. 1%. Ved fremstillingsprocessen fordeles sølvbromidet jævnt i glasset og vil i det færdige glas findes som krystaller med en størrelse på 5-30 nm. Ved lysets indvirkning spaltes sølvbromid til sølv- og bromatomer, og de fintfordelte sølvatomer bevirker glassets mørkfarvning. Når lyspåvirkningen ophører, gendannes det farveløse sølvbromid, og glasset bliver atter klart.