Fotokromi, (af gr. foto- + chroma farve), fotografisk fremstilling af farvede lysbilleder med naturlige farver.