Fotokemigrafi, (gr. foto- + kemigrafi), fremstilling af fotografiske klicheer ved zinkætsning.