Fotoheliograf, (gr. foto- + heliograf), kikkert forsynet med et fotografiapparat til fotografering af solen.