Fotografiret, retsbeskyttelse af fotografier. Reglerne fandtes tidligere i en særlig lov, men ved reformen i 1995 blev fotografiretten inkorporeret i Ophavsretsloven. Der ydes nu retsbeskyttelse af alle fotografier, men således, at de fotografier, der har karakter af kunstneriske værker, beskyttes på linje med fx malerier i 70 år fra ophavsmandens død, mens mere ordinære fotografier beskyttes i en kortere periode, nemlig i 50 år fra udgangen af fremstillingsåret. Se ophavsret.