Fotogalvanografi, (gr. foto- + it. galvano- + gr. -grafi), fremstilling af trykplader ved hjælp af fotografi og galvanoplastik.