Fotobakterie, (gr. foto- + bakterie), selvlysende bakterie.