Fotisk zone, den zone (dybde) i vand, hvor sollys når ned; se hav (havøkologi) og sø (økologi).