Fosterreduktion, fjernelse af et eller flere fostre ved flerfoldsgraviditet, se abort.