Fossiliologi, (af lat. fossilio- + gr. -logi), læren om fossilerne.