Fosforgødning, gødning indeholdende fosfater. Den første fosfatkilde var knuste ben; fra 1840'erne eksporteredes den fosfatrige guano fra Peru; i 1867 brød man første gang råfosfat i South Carolina. I 1830'erne begyndte man at behandle ben og senere guano og råfosfat med svovlsyre for at gøre fosfaten mere opløselig. Produktion af superfosfat begyndte i England i 1840'erne og i Danmark i 1851 på Fredens Mølle. I en stadig udvikling mod mere koncentrerede gødninger udvikledes triple superfosfat i 1890, og NP- og NPK-gødninger fra omkring 1917.