Fosfin, ældre navn for fosfan, PH3. Se fosfor (forbindelser).