Fosfideutektikum, (af fosfid og eutektikum), i snæver forstand det binære eutektikum mellem jern og jernfosfid, Fe3P, ved 10 vægtpct. fosfor og 1050 °C. I videre forstand det kun i støbejern forekommende ternære eutektikum ved 950 °C mellem jern, jernfosfid og cementit; dette kaldes steadit (efter den britiske metallurg J.E. Stead, 1851-1923). Steadit udgør 1-12% af det grå støbejerns struktur. Motorcylindre og slidstærkt maskingods indeholder som regel 3-4%, mens kakkelovnsjern og ornamentplader indeholder 10-12%, fordi der her kræves et betydeligt fosforindhold til præcise afstøbninger og tyndvægget gods.