Fosfater, forbindelser, der afledes af fosforsyre eller polyfosforsyre. Se fosfor (forbindelser).