Forza, (it., af lat. fortia, neutrum pl. af fortis stærk), kraft; styrke.