Forvildet, om vilde dyr og planter, der er indført til områder, hvor de ikke forekommer naturligt, men har været i stand til at etablere en bestand; fx findes alm. syren forvildet i Danmark og amerikansk mink i Europa. Udtrykket anvendes desuden om tamme dyr og kulturplanter, der har spredt sig til naturområder. Når forvildede planter og dyr har levet i et område i længere tid, siges de at være naturaliserede, se naturalisering.