Forventningsprincip, tillidsprincip, formueretligt argument, der lægger vægt på den almindelige interesse i, at en løftegiver holder, hvad han lover. I den teoretiske diskussion om, hvorfor løfter er bindende, er forventningsprincippet et udtryk for, at et løfte hos dets modtager skaber en forventning om opfyldelse af løftets indhold, se også erklæringsteori.