Forvedning, indlejring, inkrustering, af vedstof, lignin, mellem cellulosemikrofibrillerne i planters cellevægge. Under forvedning bliver cellevæggen stivere og mere modstandsdygtig mod nedbrydning. Forvedningsprocessen begynder normalt i midtlamellen, derpå følger primær- og sekundærvæggen (se celle (cellevæggen)), og forvedningen ophører først, når cellen dør. I ved er de fleste celler forveddede, og de små, hårde "sten" i frugtkødet hos pære er grupper af forveddede celler. Ved papirfremstilling fjernes vedstof fra cellerne med calciumbisulfit.