Forvaltningstvang, midler, som den offentlige forvaltning råder over til håndhævelse af borgernes forpligtelser i medfør af forvaltningens afgørelser og den lovgivning, som forvaltningen administrerer. Typiske håndhævelsesmidler er straf, umiddelbar fysisk tvangsanvendelse, tvangsbøder samt forvaltningens selvhjælpshandlinger, der indebærer, at forvaltningen selv gør det, som borgeren skulle have udført, og derefter inddriver udgiften.